سامانه مدیریت کتابخانه دانشگاه شیخ بهایی

جستجوی کتاب

جهت جستجوی کتاب پس از وارد کردن حداقل یکی از فیلدها و یافتن عنوان کتاب مورد نظر روی تعداد موجود آن کتاب کلیک کنید تا نسخه های آنرا مشاهده نمایید.

جستجوی پیشرفته
عنوانپدیدآورکلموجود
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین هالینز ، پیتر11
سیستم های خرید ، مدیریت انبارداری و توزیعدعائی حبیب الله11
بورس های اوراق بهادار : عوامل پویای موثر بر رشد اقتصادیهریس ، لری11
بازاریابی خدمات بانکیمقیمی ، محمد11
مبانی سازمان و مدیریتفیضی ، طاهره11
QueuesCOX D.R11
Nonlinear and dynamic programmingHadley , G11
Mathematics of physics and modern engineeringSokolnikoff , I.S11
Linear programingHadley , G11
The mathematical theory of communicationShannon , Claude E11
نمایش 13631-13640 از 13728 نتیجه